Λογισμικό ανά Λειτουργικό Σύστημα

Κατηγοριοποίηση του διαθέσιμου ανοιχτού ή ελεύθερου λογισμικού βάσει του Λειτουργικού Σύστηματος που υποστηρίζει

Υλοποίηση : ΠΑΔΑ - ΠΣΔ