Λογισμικό ανά Θεματική Περιοχή

Κατηγοριοποίηση του διαθέσιμου ανοιχτού ή ελεύθερου λογισμικού βάσει της Θεματικής Περιοχής που καλύπτει

 • All
 • Έρευνα
 • Ανάγνωση
 • Αστρονομία
 • Βάσεις Εισαγωγής Πανεπιστημίων
 • Βιβλιοθηκονομικές Εφαρμογές
 • Βιολογία
 • Γεωγραφία
 • Γλώσσα
 • Διάφορα
 • Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Εργαλεία Internet
 • Εφαρμογές Γραφείου
 • Ζωγραφική / Επεξεργασία εικόνας
 • Ηλεκτρονική - Ηλεκτρολογία
 • Ιστορία
 • Κουίζ
 • Μαθηματικά
 • Μουσική
 • Παρουσιάσεις
 • Πολυμέσα
 • Προγραμματισμός
 • Ρομποτική
 • Τηλεκπαίδευση
 • Φυσική
 • Χημεία

Υλοποίηση : ΠΑΔΑ - ΠΣΔ