Αναζήτηση Λογισμικού ανά Εκπαιδευτική Βαθμίδα

Κατηγοριοποίηση του διαθέσιμου ανοιχτού ή ελεύθερου λογισμικού βάσει της Εκπαιδευτικής Βαθμίδας στην οποία απευθύνεται

Αναζήτηση Λογισμικού ανά Θεματική

Κατηγοριοποίηση του διαθέσιμου ανοιχτού ή ελεύθερου λογισμικού βάσει της Θεματικής Περιοχής που καλύπτει

 • All
 • Έρευνα
 • Ανάγνωση
 • Αστρονομία
 • Βιβλιοθηκονομικές Εφαρμογές
 • Βιολογία
 • Γεωγραφία
 • Γλώσσα
 • Διάφορα
 • Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Εργαλεία Internet
 • Εφαρμογές Γραφείου
 • Ζωγραφική / Επεξεργασία εικόνας
 • Ηλεκτρονική - Ηλεκτρολογία
 • Κουίζ
 • Μαθηματικά
 • Μουσική
 • Παρουσιάσεις
 • Πολυμέσα
 • Προγραμματισμός
 • Τηλεκπαίδευση
 • Φυσική
 • Χημεία

Αναζήτηση Λογισμικού ανά Λειτουργικό Σύστημα

Κατηγοριοποίηση του διαθέσιμου ανοιχτού ή ελεύθερου λογισμικού βάσει του Λειτουργικού Σύστηματος που υποστηρίζει

Υλοποίηση : ΠΑΔΑ - ΠΣΔ