“Μάθηση με τεχνολογίες” – ηλεκτρονικό περιοδικό

Το ηλεκτρονικό περιοδικό «Μάθηση με τεχνολογίες» εκδίδεται από την Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση e-Δίκτυο σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Ένωση Εκπαιδευτικών «Μιχάλης Δερτούζος».
Σκοπός του περιοδικού είναι ο γόνιμος επιστημονικός προβληματισμός, ο δημιουργικός διάλογος και η παραγωγή νέας γνώσης αναφορικά με τη χρήση και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Το παρόν περιοδικό εστιάζει ιδιαίτερα στις σύγχρονες πρακτικές χρήσης και αξιοποίησής τους, έτσι όπως διαμορφώνονται μέσα στην καθημερινότητα της τυπικής μάθησης στη σχολική τάξη, της εκπαιδευτικής μονάδας, της διοίκησης της εκπαίδευσης, αλλά και στην καθημερινή ζωή παιδιών, εφήβων και επαγγελματιών (π.χ. εκπαιδευτικών), καθώς και ευρύτερα σε κάθε συνθήκη άτυπης μάθησης.

Υλοποίηση : ΠΑΔΑ - ΠΣΔ