Ερωτηματολόγιο για την προτεινόμενη θεματική του 5ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο 5oς Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση σχεδιάζουμε να επικεντρωθεί στην Πράσινη Οικονομία και Ανάπτυξη (Green Economy/ Green Growth). Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε τη γνώμη σας, πόσο ενδιαφέρουσα βρίσκετε τη συγκεκριμένη θεματική ή αν θέλατε να προτείνετε κάποια άλλη θεματική ενότητα ή να προσθέσετε κάποιες πιθανές κατηγορίες έργων στην προτεινόμενη θεματική.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ, το ερωτηματολόγιο θα είναι ανοιχτό έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

 

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση  διεξάγεται από το 2019 με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και του Ιδρύματος Ωνάση, και συνδιοργανώνεται από πανεπιστήμια, ερευνητικά  κέντρα, Περιφέρειες, Δήμους και φορείς από όλη την Ελλάδα. Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο την εισαγωγή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ανοιχτού υλικού και λογισμικού και ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι ανοιχτές τεχνολογίες ανοίγουν ορίζοντες, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, ενισχύουν την πειραματική άσκηση, στηρίζοντας την επινοητικότητα και την πρωτοβουλία των μαθητών.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί με στόχο να συμμετέχουν σε αυτόν εκπαιδευτικοί και μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΝηπιαγωγείαΔημοτικάΓυμνάσιαΛύκειαΕΠΑΛ και ΙΕΚ).

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, τα 4 τελευταία χρόνια με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών έχουν υλοποιηθεί πάνω από 400 έργα ρομποτικής και Internet of Things με αναλυτική τεκμηρίωση και σχέδια μαθήματος που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στην σελίδα του διαγωνισμού και σε αποθετήρια στο github. Όλο αυτό το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί στα σχεδιαζόμενα διαδικτυακά μαθήματα για να παρέχει στους εκπαιδευόμενους πρακτικά παραδείγματα εισαγωγής της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και σχέδια μαθημάτων για άμεση εφαρμογή τους στην τάξη.

Η πράσινη οικονομία είναι αυτή που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και της κοινωνικής ισότητας, ενώ μειώνει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις οικολογικές ελλείψεις. Μια πράσινη οικονομία είναι μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, αποδοτική από πλευράς πόρων και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Στην πράσινη οικονομία, η πράσινη ανάπτυξη διασφαλίζει ότι τα στοιχεία  της φύσης συνεχίζουν να  μας παρέχουν τους πόρους και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες στις οποίες βασίζεται η ευημερία μας.

Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ανοιχτές τεχνολογίες και μέσα από δραστηριότητες συμμετοχικής δημιουργίας, θα σχεδιάσουν τρόπους με τους οποίους θα μεταμορφώσουν τις καθημερινές συνήθειες των ίδιων και της κοινότητάς τους διερευνώντας νέους τρόπους συμμετοχής σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Παράλληλα,  στοχεύει στη δημιουργία κατασκευών  και  ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα διατίθενται για χρήση και αξιοποίηση στην εκπαίδευση.

Πιθανές Κατηγορίες έργων 

  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Βελτίωσης της αποδοτικότητας χρήσης πόρων μέσω της ενίσχυσης τη την αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας, του νερού και άλλων εισροών υλικών
  • Διασφάλιση της ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων του και των ροών του οικοσυστήματος.
  • Ενίσχυση της κοινωνικής ισότητα, μέσω της  προώθησης μιας δικαιότερης κατανομής των πόρων στην κοινωνία
  • Διαχείριση αποβλήτων
  • Οικολογικής Γεωργίας- Βελτίωση παραγωγής/ συγκομιδής/ Αστικής κηπουρικής.

Παλαιότερες ειδήσεις

Υλοποίηση : ΠΑΔΑ - ΠΣΔ