Διαδικτυακά μαθήματα: Δημιουργία μιας Σχολικής Ψηφιακής Στρατηγικής με το εργαλείο SELFIE

Η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι πολύπλοκη και για να επιτύχει απαιτείται μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική που θα καλύπτει όλους τους τομείς ενός σχολείου. Το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα «Δημιουργία μιας σχολικής ψηφιακής στρατηγικής» θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων να πάρουν μια εικόνα της τρέχουσας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών από το σχολείο τους και θα χαράξουν μια πορεία βελτίωσης, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για μια ψηφιακή στρατηγική για το σχολείο.

Σε αυτό το μάθημα, το οποίο προσφέρεται στην Ακαδημία Εκπαιδευτικών της Πύλης της Σχολής, οι συμμετέχοντες θα προσδιορίσουν τον τρόπο χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας για τη μεγιστοποίηση της μάθησης των μαθητών και θα διαμορφώσουν ένα σαφές όραμα για τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στα σχολεία τους. Το μάθημα επικεντρώνεται στο εργαλείο SELFIE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα δείξει πώς μπορεί να βοηθήσει τα σχολεία να αναπτύξουν τις ψηφιακές πρακτικές τους. Οι συμμετέχοντες θα καθοδηγηθούν για να εντοπίσουν τα θεμέλια της ψηφιακής στρατηγικής τους χρησιμοποιώντας το SELFIE και να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξή της, με βάση τα αποτελέσματα που προσφέρει το εργαλείο.

Μαθήματα για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων

Το μάθημα οργανώνεται γύρω από την αρχή της μάθησης από ομοτίμους, με περιεχόμενο μαθήματος σχεδιασμένο για την τόνωση του προβληματισμού και της συζήτησης, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να διδαχθούν ο ένας από τις εμπειρίες και τις ιδέες του άλλου. Για την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν ένα τελικό προϊόν μαθημάτων, ένα σχέδιο δράσης και να επανεξετάσουν το έργο των ομοτίμων τους.

Το μάθημα αφορά κάθε δάσκαλο ή διευθυντή σχολείου που θέλει να αναπτύξει μια ψηφιακή στρατηγική για το σχολείο του. Ωστόσο, λόγω της φύσης του θέματος και της σημασίας της συμμετοχής διαφόρων σχολικών φορέων, είναι χρήσιμο για τους συμμετέχοντες να κατέχουν εγκάρσιο ή ηγετικό ρόλο στο σχολείο.

Απαιτείται ένα βασικό επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού για να πλοηγηθεί το μάθημα και να συνεργαστεί με την κοινότητα του μαθήματος. Ταυτόχρονα, η αλληλεπίδραση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελεί απαίτηση, αν και συνιστάται ιδιαίτερα, καθώς μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία του μαθήματος.

Πρακτικές λεπτομέρειες

Καθώς το μάθημα θα προσφέρεται στα αγγλικά, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την προφορική και γραπτή επικοινωνία που αφορά την εκπαίδευση και πρέπει να είναι σίγουροι για την έκφραση και την αλληλεπίδραση στα αγγλικά.

Αυτό το μάθημα ξεκινά τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, αλλά η εγγραφή είναι ήδη δυνατή μέσω της σελίδας του μαθήματος. Το μάθημα θα διαρκέσει 5,5 εβδομάδες με συνολικό αριθμό 4 ενοτήτων — μία ενότητα την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης 1,5 εβδομάδας εκτός χάριτος στο τέλος του μαθήματος. Ο εκτιμώμενος φόρτος εργασίας είναι 3-4 ώρες την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων εβδομάδων, μια νέα ενότητα ανοίγει κάθε Δευτέρα. Η προθεσμία για την τελική ανάθεση είναι η Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου.

Το μάθημα προσφέρεται στην Ακαδημία Δασκάλων School Education Gateway. Το μάθημα είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στην Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης μόνο εάν δεν έχουν ήδη έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε με τον λογαριασμό τους eTwinning, προκειμένου να λάβουν μέρος στο μάθημα.

Εγγραφείτε ήδη σήμερα! Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, όλο το περιεχόμενο παραμένει διαθέσιμο για αυτοεκπαίδευση.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μια ψηφιακή κάρτα μαθημάτων και ένα ψηφιακό πιστοποιητικό μετά την ολοκλήρωση του πλήρους κύκλου μαθημάτων. Το σήμα μπορεί να εξαχθεί στο Badgr.

Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με την ομάδα της Ακαδημίας Δασκάλων στη διεύθυνση teacher-academy@schooleducationgateway.eu.

 

Η Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης χρηματοδοτείται από το Erasmus+, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Πηγή: European SCHOOLNET

Δημοσιεύθηκε στις: 12/10/2021
Σελίδα από αυτόματη μετάφραση

Υλοποίηση : ΠΑΔΑ - ΠΣΔ