Αποτελέσματα Αναζήτησης

Τα παρακάτω ταιριάζουν με τα στοιχεία που αναζητήσατε

Greenfoot

Το Greenfoot διδάσκει αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με Java. Δημιουργήστε “actors” που ζουν σε “κόσμους” για να δημιουργήσετε παιχνίδια, προσομοιώσεις και άλλα γραφικά προγράμματα. Το Greenfoot είναι

Υλοποίηση : ΠΑΔΑ - ΠΣΔ