Αποτελέσματα Αναζήτησης

Τα παρακάτω ταιριάζουν με τα στοιχεία που αναζητήσατε

Διαγωνισμός Ανοιχτού Κώδικα – OpenStreetMap

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα για Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (OSS4SDGs) – Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες”: https://urldefense.com/v3/__https:/ideas.unite.un.org/sdg11/Page/Overview__;!!DOxrgLBm!DYdEDHJuSVtJMqaCD_noH0CunjMVZN9gWC5JmZ_Wa8xhgKAUKePuAaO9_1quPVZn1tdGGyav70rXWFa-xHmFch-blT_h9t9fB7bLLqZBimY$ Η επιλεγμένη κοινότητα ανοιχτού κώδικα είναι το OpenStreetMap (OSM), καθώς η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιείται

Υλοποίηση : ΠΑΔΑ - ΠΣΔ