Ημερίδα 9/4/22 | Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία & Μεθόδους: 400+ σενάρια στο LAMS για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής σε Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ για το LAMS
Σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλαστρατηγικές διδασκαλίαςμεθόδοιτεχνικές και προηγμένα εργαλεία μαθησιακής τεχνολογίας

Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία & Μεθόδους
400+ σενάρια στο LAMS για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής σε Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

  Σάββατο 9 Απριλίου 2022  ώρες 10:00  – 18:30

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ I (Πριν την εκδήλωση (.pdf , .docx)  |  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (.pdf, .docx)  |

1η Ανακοίνωση   |  2η Ανακοίνωση   |  3η Ανακοίνωση  | Αίτηση Παρουσίασης Σεναρίου |  Αίτηση Συμμετοχής | Παρουσιολόγιο | Βεβαιώσεις | Αφίσα (σε PDF)

Σκοπός της επιστημονικής ημερίδας είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (και όλων των άλλων ειδικοτήτων) μεταξύ τους και με μέλη της ερευνητικής – πανεπιστημιακής κοινότητας, προκειμένου να αναδυθούν τάσεις και προοπτικές της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών μάθησης στην εκπαίδευση, να παρουσιαστούν δυνατότητες ενσωμάτωσής  σύγχρονων εργαλείων, μεθοδολογιών και εφαρμογής τέτοιων καλών πρακτικών στη διδασκαλία και τη μάθηση της Πληροφορικής (και άλλων γνωστικών πεδίων) μέσα από το LAMS καθώς και να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα δύο μεγάλων επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς πληροφορικής τα οποία διοργανώθηκαν τα σχολικά έτη 2020-2022 με τη συνεργασία Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) και Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της χώρας.

Η Ημερίδα οργανώνεται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), με τη συνεργασία των κ.κ.  Δρ Σπυρίδων Παπαδάκης (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας), Δρ Κωνσταντίνος Μαραγκός  (ΣΕΕ ΠΕ86, 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής), M.Ed Ευστρατία Λιακοπούλου (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου), Δρ Ιωάννης Συρρής (π. Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, π. Οργανωτικός Συντονιστής 2 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου), Δρ Κωνσταντίνος Ζέρβας (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, 1ο & 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου  Αιγαίου) και M.Sc Δημήτριος Τζήμας (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας).

Στο πρόγραμμα της ημερίδας συμπεριλαμβάνονται

α) Προσκεκλημένες ομιλίες από μέλη ΔΕΠ – Ειδικούς Επιστήμονες για σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους (LAMS, Moodle, Adaptive Learning, Collaborative Learning, Learning Analytics, Flipped Classroom, Differentiated Instruction  κ.α.),
β) παρουσιάσεις αντιπροσωπευτικών σεναρίων μαθημάτων Πληροφορικής στο Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) – καλές πρακτικές  εκπαιδευτικών από όλους τύπους σχολείων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) με αναστοχασμό από την εφαρμογή στην πράξη.
γ) εργαστήρια επίδειξης για αρχάριους στο LAMS  (με συμμετοχή εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων) και
δ) στρογγυλό τραπέζι με την εμπειρία αξιοποίησης του LAMS σε Ελληνικά Σχολεία,  από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1Επίσης, θα παρουσιαστούν
ε) τα αποτελέσματα από δύο μεγάλα επιμορφωτικά σεμινάρια με βάση το LAMS  τα οποία έγιναν 2020-2022 και είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και διαμοίραση Σεναρίων με άδειες CC  στο Διεθνές Αποθετήριο του LAMS,  στο οποίο υπάρχουν πλέον  400+ ακολουθίες/σενάρια Πληροφορικής στα Ελληνικά και 1500+ η-μαθήματα στα Ελληνικά σχεδόν σε όλα τα αντικείμενα ελεύθερα διαθέσιμα και
στ) το  Ευρετήριο με επιλεγμένα 200+ εκπαιδευτικά σενάρια σε LAMS για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής ταξινομημένα ανά τύπο σχολείου, τάξη, μάθημα και ενότητα.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Μπόγρης 1 LAMS στο ΠΣΔ : Υποστήριξη εκπαιδευτικής καινοτομίας
Δρ Μπόγρης Αντώνιος
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Υπεύθυνος Εργαστηρίου – Ερευνητική Μονάδα Β: Ευρυζωνικών Επικοινωνιών, Δικτύων και Κυβερνοασφάλειας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Υπηρεσίας Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων  LAMS στο ΠΣΔ
Κυπαρισσία φωτο Eξατομικευμένη μάθηση από απόσταση: μια πρόκληση για το LAMS
Δρ Παπανικολάου Κυπαρισσία
Kαθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – Τηλεκπαίδευσης
Εργαστήριο «Εκπαίδευση από Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες»
Παιδαγωγικό Τμήμα Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.E.)
Papadakis Spyros Photo Profile r Τι είναι το LAMS και τι επιπλέον μπορώ να κάνω σε σχέση με τα άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
Δρ Παπαδάκης Σπυρίδων
Διδάσκων -Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ),  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Οργ. Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής
Μέλος Διεθνούς Ομάδας Ανάπτυξης LAMS, Συντονιστής Ελληνικής Κοινότητας Μάθησης & Πρακτικής LAMS
Simos Microsoft Καθοδηγώντας τον εκπαιδευτικό να (συν)σχεδιάζει μαθήματα που μπορούν να προσφέρονται στο Moodle
Δρ Ρετάλης Συμεών
Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
sampson 5 Αναλυτική εκπαιδευτικών δεδομένων για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού
Δρ Σάμψων Δημήτριος
Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Υλοποίηση : ΠΑΔΑ - ΠΣΔ