Κατηγορίες Χρήσιμων Συνδέσμων

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γενικοί Σύνδεσμοι (4)

Σε αυτή την κατηγορία συνδέσμων θα βρείτε ιστοσελίδες γενικού ενδιαφέροντος

Πηγές Λογισμικού Ανοιχτου Κώδικα (10)

Δικτυκοί τόποι με συλλογές προγραμμάτων ανοικτού κώδικα


e-books & e-υλικό (3)

Σε αυτή την κατηγορία συνδέσμων θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό για το ανοιχτο λογισμικό.

Χρήσιμα Εργαλεία (2)

Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώς εκπαιδευτικά βοηθήματα.

OLPC Μαθητικός Υπολογιστής (0)

One Laptop Per Child. Πρόκειται για μία οργανωμένη προσπάθεια παροχής laptop σε μαθητές σε χαμηλό κόστος.

Εκπαίδευση στην Ελλάδα (3)

Σε αυτή κατηγορία θα βρείτε συνδεσμους σχετικούς με την εκπαίδευση στην Ελλάδα.