Κατάλογος Λογισμικών

Προβολή 1-10 από 421 καταχωρημένα λογισμικά

.LRN

Θεματική Ενότητα: 
Τηλεκπαίδευση, Ανάγνωση
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Δευτεροβάθμια, Πρωτοβάθμια
Λειτουργικό Σύστημα: 
Linux

3D Planetarium

Θεματική Ενότητα: 
Αστρονομία
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Δευτεροβάθμια
Λειτουργικό Σύστημα: 
Linux

AbiWord

Θεματική Ενότητα: 
Εφαρμογές Γραφείου
Λειτουργικό Σύστημα: 
BSD, Linux, MacOS, SunOS / Solaris, Windows

Adun

Θεματική Ενότητα: 
Βιολογία, Χημεία
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Δευτεροβάθμια, Δευτεροβάθμια +
Λειτουργικό Σύστημα: 
Linux

Aldo

Θεματική Ενότητα: 
Διάφορα
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Δευτεροβάθμια +
Λειτουργικό Σύστημα: 
BSD, Linux

Alexandria

Θεματική Ενότητα: 
Βιβλιοθηκονομικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Δευτεροβάθμια, Πρωτοβάθμια
Λειτουργικό Σύστημα: 
Linux

Alliance

Θεματική Ενότητα: 
Φυσική
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Δευτεροβάθμια +
Λειτουργικό Σύστημα: 
BSD, Linux, MacOS

amaroK

Θεματική Ενότητα: 
Πολυμέσα
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Ανεξάρτητο Εκπαιδευτικής Βαθμίδας
Λειτουργικό Σύστημα: 
BSD, Linux

AmSynth

Θεματική Ενότητα: 
Μουσική
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Δευτεροβάθμια +
Λειτουργικό Σύστημα: 
Linux

Anagramarama

Θεματική Ενότητα: 
Γλώσσα, Κουίζ
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Πρωτοβάθμια
Λειτουργικό Σύστημα: 
BeOS, Linux, Windows
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου