Κατάλογος Λογισμικών

Προβολή 11-20 από 421 καταχωρημένα λογισμικά

Anjuta DevStudio

Θεματική Ενότητα: 
Πληροφορική
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Δευτεροβάθμια +
Λειτουργικό Σύστημα: 
BSD, Linux

Astronomia

Θεματική Ενότητα: 
Αστρονομία
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Δευτεροβάθμια
Λειτουργικό Σύστημα: 
Windows

ATutor

Θεματική Ενότητα: 
Τηλεκπαίδευση
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Audacity

Θεματική Ενότητα: 
Μουσική, Πολυμέσα
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Ανεξάρτητο Εκπαιδευτικής Βαθμίδας
Λειτουργικό Σύστημα: 
Linux, MacOS, Windows

BASIC-256

Θεματική Ενότητα: 
Πληροφορική
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Ανεξάρτητο Εκπαιδευτικής Βαθμίδας
Λειτουργικό Σύστημα: 
BSD, Linux, Windows

Basmati

Λειτουργικό Σύστημα: 
BSD, Linux, Windows

BEAST/BSE

Θεματική Ενότητα: 
Μουσική
Εκπαιδευτική Βαθμίδα: 
Ανεξάρτητο Εκπαιδευτικής Βαθμίδας
Λειτουργικό Σύστημα: 
Linux
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου