Χημεία

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 25

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
Adun Adun Περιγραφή: Εφαρμογή μοριακής προσομοίωσης. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο Downloads,...
BioJava BioJava Περιγραφή: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμεύει στην επεξεργασία βιολογικών δεδομένων. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας...
BKChem BKChem Περιγραφή: Πρόγραμμα σχεδίασης χημικών ενώσεων με διαθέσιμες φόρμες, χρώματα, 3διάστατη απεικόνιση, δυνατότητα εξαγωγής στην εφαρμογή...
Chemistry Development Kit (CDK) Chemistry Development Kit (CDK) Περιγραφή: Βιβλιοθήκες κλάσεων java για βιο- και χημειο- πληροφορική. Αποτελεί θεμέλιο για άλλα προγράμματα...
Chemsuite Chemsuite Περιγραφή: Πρόκειται για ένα σύνολο προγραμμάτων κατάλληλων για την επεξεργασία χημικών πληροφοριών. Προσφέρει τη δυνατότητα για τη...
Chemtool Chemtool Περιγραφή: Πρόγραμμα σχεδίασης χημικών δομών. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο...
Easy Java Simulations Easy Java Simulations Περιγραφή: Εργαλείο λογισμικού που σχεδιάστηκε για να κατασκευάζει προσομοιώσεις με τον Η/Υ. Προκειμένου να κάνετε...
Easymol Easymol Περιγραφή: Εφαρμογή για τη σχεδίαση μοριακών δομών. Ο χρήστης μπορεί να σχεδιάζει χημικές ενώσεις σε δύο διαστάσεις και αυτές να...
GChemPaint GChemPaint Περιγραφή: Εργαλείο δημιουργίας χημικών δομών δύο διαστάσεων για διεπαφή Gnome-2. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής...
GDIS GDIS Περιγραφή: Πρόγραμμα δημιουργίας 3διάστατων μοντέλων μικρών μορίων και κρυσταλλικών δομών με δυνατότητα επεξεργασίας. Βρίσκεται σε...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου