Πληροφορική

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 28

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
Anjuta DevStudio Anjuta DevStudio Περιγραφή: Περιβάλλον ανάπτυξης για τις γλώσσες προγραμματισμού C και C++ που λειτουργεί στο περιβάλλον Gnome του Linux...
BASIC-256 BASIC-256 Περιγραφή: Πρόκειται για ιδιαίτερα απλό περιβάλλον ανάπτυξης της γλώσσας προγραμματισμού Basic, σχεδιασμένο έτσι ώστε να...
CodeApplet CodeApplet Περιγραφή: Πρόκειται για ένα σύστημα πελάτη-εξυπηρετητή χρήσιμο για τη διδασκαλία προγραμματισμού online. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί...
Dev-C++ Dev-C++ Περιγραφή: Περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για τις γλώσσες προγραμματισμού C και C++. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει...
Dia Dia Περιγραφή: Πρόγραμμα για την κατασκευή διαγραμμάτων (UML, ER, Network Diagrams κ.ά.). Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής...
DroidQuest DroidQuest Περιγραφή: Πρόκειται για ένα παιχνίδι επαναδημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού "Robot Odyssey I". Βοηθάει το μαθητή...
DrPython DrPython Περιγραφή: Πρόκειται για ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Προκειμένου να κάνετε χρήση...
Dustyscript Dustyscript Περιγραφή: Πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού κατάλληλη για παιδιά 8-9 ετών και απλή έτσι ώστε να είναι κατανοητή....
GCC GCC Περιγραφή: Πρόκειται για συλλογή μεταγλωττιστών για τις γλώσσες C, C++, Objective-C, Fortran, Java και Ada. Προκειμένου να κάνετε...
glogo glogo Περιγραφή: Είναι ένας ερμηνευτής για προγράμματα γραμμένα στη γλώσσα προγραμματισμού logo. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου