Παρουσιάσεις

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 1

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
Cmap Tools Cmap Tools Περιγραφή: Απλό στη χρήση λογισμικό για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου