Μουσική

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 14

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
AmSynth AmSynth Περιγραφή: Εφαρμογή που παρέχει εικονικά αναλογική σύνθεση με πολύ εύκολο interface. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής...
Audacity Audacity Περιγραφή: Πρόγραμμα για την ηχογράφηση και την επεξεργασία ήχων. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να...
BEAST/BSE BEAST/BSE Περιγραφή: Πρόγραμμα σύνθεσης μουσικής που παρέχει πλήθος ιδιαίτερα εύχρηστων λειτουργιών. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας...
BowTIE BowTIE Περιγραφή: Εφαρμογή υποστήριξης της διδασκαλίας μουσικών οργάνων (πνευστών). Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να...
Brahms Brahms Περιγραφή: Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ήχου, με δυνατότητες εγγραφής παρτιτούρων και εργαστηρίου μουσικής....
Compo Compo Περιγραφή: Πρόγραμμα σύνθεσης μουσικής. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο Downloads, να...
Denemo Denemo Περιγραφή: Πρόγραμμα για την επεξεργασία παρτιτούρων μουσικής. Λειτουργεί ως γραφικό περιβάλλον για το Lilypond. Προκειμένου να...
Festival Festival Περιγραφή: Πρόγραμμα που διαθέτει ένα γενικό πλαίσιο για την κατασκευή συστημάτων σύνθεσης λόγου, περιλαμβάνοντας και παραδείγματα...
GNU Solfege GNU Solfege Περιγραφή: Χρησιμοποιείται για την εξάσκηση της ακοής του χρήστη. Συγκεκριμένα εξασκεί το χρήστη στην αναγνώριση των διαστημάτων...
GTick GTick Περιγραφή: Βοήθημα για τη διδασκαλία της μουσικής, το οποίο εκτελεί χρέη μετρονόμου. Δίνει δυνατότητα για ρύθμιση επιμέρους παραμέτρων...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου