Μαθηματικά

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 51

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
Fung-Calc Fung-Calc Περιγραφή: Αναπτυγμένο και εύχρηστο εργαλείο για τη δημιουργία δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφημάτων. Προκειμένου να κάνετε...
Funiter Funiter Περιγραφή: Εφαρμογή που βοηθά τη δημιουργία γραφημάτων απλών ή σύνθετων μαθηματικών συναρτήσεων. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας...
G Arith G Arith Περιγραφή: Εφαρμογή η οποία δημιουργεί μαθηματικά προβλήματα για παιδιά δημοτικού. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής...
geg geg Περιγραφή: Μικρό και απλό πρόγραμμα-εργαλείο για τη δημιουργία δισδιάστατων γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων, με δυνατότητα παρουσίασης...
GeoCalculator GeoCalculator Περιγραφή: Είναι ένα εργαλείο για την επίλυση γεωμετρικών εξισώσεων και προβλημάτων, όπως επιφανειών, όγκων κλπ....
GeoGebra GeoGebra Περιγραφή: Πρόκειται για εφαρμογή με κεντρικό αντικείμενο τα μαθηματικά, η οποία παντρεύει επιτυχώς τη γεωμετρία, την άλγεβρα και το...
Geometry Geometry Περιγραφή: Εύχρηστο πρόγραμμα για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με γεωμετρία, τριγωνομετρία και άλγεβρα. Προκειμένου...
Geonext Geonext Περιγραφή: Εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας και της Άλγεβρας. Επιτρέπει τη δημιουργία...
Gnumeric Gnumeric Περιγραφή: Πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων και αποτελεί μέρος του πακέτου εφαρμογών γραφείου Gnome Office. Προκειμένου να κάνετε...
Grace Grace Περιγραφή: Πρόγραμμα για σχεδιασμό γραφικών παραστάσεων. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου