Ηλεκτρονική - Ηλεκτρολογία

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 2

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
Electric Electric Περιγραφή: Πλήρες σύστημα αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής σχεδίασης και προσομοίωσης κυκλωμάτων. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας...
KLogic KLogic Περιγραφή: Εργαλείο προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων για το KDE. Παρέχει έναν εύκολο τρόπο δημιουργίας κυκλωμάτων. Αποτελεί τμήμα του...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου