Γλώσσα

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 31

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
Anagramarama Anagramarama Περιγραφή: Πρόκειται για ένα παιχνίδι λέξεων. Σκοπός είναι ο παίχτης από ένα σύνολο γραμμάτων να βρει όσο το δυνατόν...
Atlantida Atlantida Περιγραφή: Πρόκειται για πολύγλωσσο λεξικό το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 310.000 λήμματα. Προκειμένου να κάνετε χρήση...
Dictation Dictation Περιγραφή: Εργαλείο ιστού δημιουργίας μεταφράσεων και υπαγόρευσης κειμένων. Οι λέξεις/προτάσεις αποθηκεύονται από το δάσκαλο σε μία...
Ding Ding Περιγραφή: Ηλεκτρονικό γερμανο-αγγλικό λεξικό με περίπου 163.000 λήμματα. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να...
Festival Festival Περιγραφή: Πρόγραμμα που διαθέτει ένα γενικό πλαίσιο για την κατασκευή συστημάτων σύνθεσης λόγου, περιλαμβάνοντας και παραδείγματα...
GNU Aspell GNU Aspell Περιγραφή: Πρόγραμμα ελέγχου ορθογραφίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του είτε να ενσωματωθεί ως βιβλιοθήκη. Υποστηρίζει...
Gretools Gretools Περιγραφή: Συλλογή προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της γνώσης των χρηστών σε θέματα λεξιλογίου. Η εφαρμογή...
Gtk+ Language Trainer Gtk+ Language Trainer Περιγραφή: Πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών για το περιβάλλον GNOME. Υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες και διαθέτει...
im-classicalgreek im-classicalgreek Περιγραφή: Εφαρμογή που επιτρέπει στο μαθητή να εισάγει αρχαία ελληνικά με όλους τους συνδυασμούς γραμμάτων και στίξης που...
JILetters JILetters Περιγραφή: Εφαρμογή Java που βοηθά μικρούς μαθητές στην εκμάθηση της αλφαβήτου. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου