Γεωγραφία

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 9

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
DLESE DLESE Περιγραφή: Ψηφιακή βιβλιοθήκη που υποστηρίζει τη διδασκαλία και την εκμάθηση θεμάτων που αφορούν τον Πλανήτη. Προκειμένου να κάνετε...
Earth3d Earth3d Περιγραφή: Πρόγραμμα για την απεικόνιση της γης ως τρισδιάστατης σφαίρας. Ο χρήστης μπορεί να ζουμάρει στη σφαίρα έτσι ώστε να...
fracplanet fracplanet Περιγραφή: Εφαρμογή για την προβολή τυχαία δημιουργημένων τμημάτων πλανητών, που περιλαμβάνουν βουνά, ωκεανούς, ποτάμια κτλ....
Geo Geo Περιγραφή: Παγκόσμιος Άτλας και εγκυκλοπαίδεια για παρουσίαση χαρτών, με δυνατότητα εγκατάστασης σε προσωπικό υπολογιστή ή κεντρικό...
GMT GMT Περιγραφή: Είναι μια συλλογή από 60 περίπου εργαλεία για διαχείριση γεωγραφικών και Καρτεσιανών σετ δεδομένων. Περιλαμβάνει πληροφορίες...
Gnome Predict Gnome Predict Περιγραφή: Πρόγραμμα παρακολούθησης τεχνητών δορυφόρων σε πραγματικό χώρο. Ο χρήστης μπορεί να βλέπει τους δορυφόρους υπό μορφή...
GRASS GRASS Περιγραφή: Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS-Geographic Information System). Επιτρέπει τη διαχείριση και ανάλυση των πληροφοριών,...
KGeography KGeography Περιγραφή: Είναι ένα εργαλείο για τη διδασκαλία της γεωγραφίας. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και...
xrmap xrmap Περιγραφή: Πρόγραμμα το οποίο απεικονίζει τμήματα της γης. Προβάλλονται ποταμοί, τμήματα παγετώνων, λίμνες κλπ, περιλαμβάνοντας και...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου