Φυσική

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 22

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
Alliance Alliance Περιγραφή: Είναι ένα σύνολο CAD εργαλείων και βιβλιοθηκών για VSLI σχεδίαση. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να...
Easy Java Simulations Easy Java Simulations Περιγραφή: Εργαλείο λογισμικού που σχεδιάστηκε για να κατασκευάζει προσομοιώσεις με τον Η/Υ. Προκειμένου να κάνετε...
Electric Electric Περιγραφή: Πλήρες σύστημα αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής σχεδίασης και προσομοίωσης κυκλωμάτων. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας...
gEDA gEDA Περιγραφή: Είναι ένα σύνολο εργαλείων για αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική σχεδίαση. Περιλαμβάνει εργαλεία για σχεδίαση ηλεκτρικών...
GLWaves GLWaves Περιγραφή: Πρόγραμμα που παρουσιάζει τις ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε τρεις διαστάσεις και με animations....
Graphical Dipole Simulation Graphical Dipole Simulation Περιγραφή: Πρόγραμμα το οποίο προβάλλει γραφικά τις ιδιότητες ενός διπόλου που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα...
Gravit Gravit Περιγραφή: Πρόκειται για εργαλείο προσομοίωσης της βαρύτητας. Μεταξύ άλλων παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατων βαρυτικών...
GtkParticle GtkParticle Περιγραφή: Εφαρμογή που προσομοιώνει συγκρούσεις μαζών σε μία δισδιάστατη επιφάνεια. Η φυσική των συγκρούσεων ακολουθεί τους...
IWP-Interactive Web Physics IWP-Interactive Web Physics Περιγραφή: Το λογισμικό αυτό σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη δημιουργία διαδραστικών προβλημάτων φυσικής για το...
Jam--Nuclear Physics Data Acquisition Jam--Nuclear Physics Data Acquisition Περιγραφή: Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό εργαλείο Φυσικής που εξυπηρετεί τη διδασκαλία πειραμάτων...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου