Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 28

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
Basmati Basmati Περιγραφή: Πρόκειται για ένα σύνολο μικροεφαρμογών που επιτρέπουν τους μαθητές, τους καθηγητές και τους γονείς να βλέπουν τους...
Bessie the Annihilator Bessie the Annihilator Περιγραφή: Εφαρμογή που επιτρέπει στους καθηγητές να εισάγουν θέματα εργασιών και βαθμολογίες σε μία βάση δεδομένων...
Bodington Bodington Περιγραφή: Πρόκειται για Σύστημα διαχείρισης Μάθησης. Προσφέρει τη δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος μάθησης καθώς και τη...
Centre Centre Περιγραφή: Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για σχολεία. Μπορεί να διαχειριστεί πληροφορίες όπως δημογραφικά στοιχεία...
ClaSS ClaSS Περιγραφή: Πρόκειται για ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για ένα σχολείο. Περιλαμβάνει δυνατότητες εκτύπωσης αναφορών....
ClassWeb ClassWeb Περιγραφή: Εφαρμογή που προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης του website μιας τάξης μέσω διαδικτύου, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες...
Colloquia Colloquia Περιγραφή: Εφαρμογή συνεργατικής μάθησης. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο...
Cynus Cynus Περιγραφή: Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που απευθύνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες, οι οποίες επιθυμούν να δημιουργήσουν τον...
Digital Scribe Digital Scribe Περιγραφή: Web based σύστημα που επιτρέπει στους καθηγητές να δημοσιεύσουν τις εργασίες των μαθητών τους. Προκειμένου να...
District DNA District DNA Περιγραφή: Πρόγραμμα διαχείρισης όλων των σχολείων μιας περιοχής, το οποίο χρησιμοποιεί την Βάση Δεδομένων Firebird....
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου