Διάφορα

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 17

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
Aldo Aldo Περιγραφή: Εργαλείο εκμάθησης του κώδικα morse, το οποίο παρέχει τεσσάρων ειδών ασκήσεις. Στο κλασικό είδος ασκήσεων, ο χρήστης πρέπει...
Childsplay Childsplay Περιγραφή: Σύνολο εκπαιδευτικών παιχνιδιών για μικρά παιδιά. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε...
ClassWeb ClassWeb Περιγραφή: Εφαρμογή που προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης του website μιας τάξης μέσω διαδικτύου, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες...
Colloquia Colloquia Περιγραφή: Εφαρμογή συνεργατικής μάθησης. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο...
educat educat Περιγραφή: Βραβευμένο πακέτο εκπαιδευτικού λογισμικού που σχεδιάστηκε για τα Δημοτικά σχολεία της Ολλανδίας. Προκειμένου να κάνετε...
Figurine Figurine Περιγραφή: Εργαλείο δημιουργίας γραφικών και διαγραμμάτων. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το...
Games for French pre-school Games for French pre-school Περιγραφή: Συλλογή εκπαιδευτικών παιχνιδιών που αναπτύχθηκαν με σκοπό την αξιοποίησή τους στη Γαλλική προσχολική...
GCompris GCompris Περιγραφή: Eκπαιδευτικό πακέτο για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. Περιλαμβάνει πάνω από 40 δραστηριότητες, οι οποίες μεταξύ άλλων...
Gnome-DB Gnome-DB Περιγραφή: Χρήσιμο εργαλείο για κάθε εφαρμογή που απαιτεί πρόσβαση σε δεδομένα (όχι απαραίτητα σε βάσεις δεδομένων), καθώς προσφέρει...
Gnumeric Gnumeric Περιγραφή: Πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων και αποτελεί μέρος του πακέτου εφαρμογών γραφείου Gnome Office. Προκειμένου να κάνετε...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου