Ανάγνωση

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 6

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
.LRN .LRN Περιγραφή: Εφαρμογή τηλεκπαίδευσης και υποστήριξης διαδικτυακών κοινοτήτων. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να...
Blokken Blokken Περιγραφή: Εφαρμογή που στοχεύει στη διευκόλυνση της μελέτης των παιδιών μετατρέποντάς την σε διασκέδαση. Χρησιμοποιεί αρχεία...
Hopify Hopify Περιγραφή: Πρόγραμμα για την εξάσκηση του μαθητή στην ανάγνωση. Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε...
KLettres KLettres Περιγραφή: Εφαρμογή για τη διδασκαλία του αλφαβήτου και του συλλαβισμού σε διάφορες γλώσσες. Επίσης χρησιμοποιείται για την...
Linux Letters and Numbers Linux Letters and Numbers Περιγραφή: Παιχνίδι για την εκμάθηση γραμμάτων, αριθμών και συλλαβισμού από μικρά παιδιά. Προκειμένου να κάνετε...
Lletters Lletters Περιγραφή: Παιχνίδι που βοηθάει τα παιδιά άνω των 2 ετών στην εκμάθηση των γραμμάτων και των αριθμών και τα μεγαλύτερα στη βελτίωση...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου