Εγχειρίδιο εγκατάστασης Ubuntu 8.10 / LTSP σε σχολικά εργαστήρια από το ΥΠΕΠΘΑναρτήθηκε στη σελίδα της τεχνικής στήριξης του ΠΣΔ ο οδηγός εγκατάστασης σχολικών εργαστηρίων με λειτουργικό σύστημα Ubuntu 8.10 / LTSP: http://ts.sch.gr/ts/downloadsDetails.do?action=downloadsDetails&itemId=238811

Για υποστήριξη σε θέματα τα οποία αναφέρονται στον οδηγό μπορείτε να ρωτάτε στο φόρουμ http://users.sch.gr/alkisg/tosteki/index.php?board=67.0 Για υποστήριξη σε γενικότερα θέματα περί χρήσης του Ubuntu προτιμήστε το http://forum.ubuntu-gr.org ή το irc κανάλι #ubuntu-gr στον εξυπηρετητή irc.freenode.net.Σιγά σιγά θα οργανωθεί και wiki στη διεύθυνση http://wiki.ubuntu-gr.org/LTSP.