Ημερίδα ΕΠΥ: Προώθηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Εκπαίδευση: Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 18/10/2008


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ
«Προώθηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Εκπαίδευση: Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών (Best Practices)»
18 Οκτωβρίου 2008, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
09:00 ? 14:00

Η ΕΠΥ-ΜΑΘΡΑ διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Προώθηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Εκπαίδευση: Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών» που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008.

Η ημερίδα έχει σαν στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει τις Νέες Τεχνολογίες και την Ηλεκτρονική μάθηση σαν εργαλεία της
δια βίου κατάρτισης και να συμβάλλει στην περαιτέρω διάδοση των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής Μάθησης.
Απευθύνεται σε επαγγελματίες στο χώρο της εκπαιδευτικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ),
σε καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης κι Ακαδημαϊκούς ΑΕΙ, σε οργανισμούς Δημοσίου και στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Για την ηλεκτρονική σας εγγραφή, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΠΥ-ΜΑΘΡΑ www.epy-mathra.gr.

(Δελτίο συμμετοχής σε .doc/word μορφή - Online συμπλήρωση)