Εξ αποστάσεως μαθήματα για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ με χρήση ανοικτού λογισμικούΑπό 01/09/2008 άρχισε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα σεμινάρια εξ αποστάσεως διδασκαλίας για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ με χρήση ανοικτού λογισμικού. Τα σεμινάρια προσφέρονται στα πλαίσια των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελούν συνέχεια αντίστοιχου προγράμματος που διεξήγαγε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου από το Φεβρουάριο του 2006 ως και τον Ιούλιο του 2008. Όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα, υπεύθυνοι για τα μαθήματα είναι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου: κ. Κων/νος Μαργαρίτης και κ. Βασίλειος Δαγδιλέλης, ενώ τη διαχείριση και υποστήριξη των μαθημάτων έχει αναλάβει η Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των μαθημάτων, το κόστος συμμετοχής και τις προϋποθέσεις παρακολούθησης, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου προγράμματος εξειδίκευσης:
http://afroditi.uom.gr/seminars/index.php?option=com_deeppockets&task=contShow&id=269&Itemid=40