Ελληνικό OpenOffice.org 2.0.2


Η νέα έκδοση του ελληνικού OpenOffice.org 2.0.2 είναι πλέον διαθέσιμη. Περιλαμβάνει Ελληνικά μενού, Ελληνικό έλεγχο ορθογραφίας, συλλαβισμό και βοήθεια στα Ελληνικά. Ωστόσο, η μετάφραση της βοήθειας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.