Νέοι οδηγοί χρήσης για OpenOffice


Εντοπίσαμε καινούριους οδηγούς χρήσης, σε μορφή βίντεο, για το OpenOffice. Οι οδηγοί διατίθονται κάτω από την άδεια Creative Commons License, όποτε μπορείτε να τους αναδιανείμετε ελεύθερα. Οι οδηγοί είναι στα αγγλικά.