Ένας φορητός υπολογιστής για κάθε παιδί (One Laptop per Child)


H OLPC (Οne Laptop per Child) είναι μια νέα, μη κερδοσκοπική ένωση αφιερωμένη στην έρευνα για να αναπτύξει lap-top αξίας 100$, που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε τα παιδιά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η πρωτοβουλία αναγγέλθηκε αρχικά από Nicholas Negroponte στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, τον Ιανουάριο του 2005.