Η επανάσταση στην Ανοικτή ΕκπαίδευσηΈνα ενδιαφέρον άρθρο από τον by Jimmy Wales και τον Richard Baraniuk. (Ο Jimmy Wales είναι ιδρυτής του Wikipedia και του Wikia. Ο Richard Baraniuk, είναι ιδρυτής του Connexions, μια πλατφόρμας για τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές, για τη δημιουργία και διανομή εκπαιδευτικού υλικού).

"Η Ανοικτή Εκπαίδευση υπόσχεται νέες προσεγγίσεις για τη συνεργατική μάθηση, που αξιοποιούν την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών σε όλο τον κόσμο... "

"Το συναρπαστικό για την Ανοικτή Εκπαίδευση είναι το γεγονός ότι η ελεύθερη πρόσβαση είναι μονό η αρχή. Η Ανοικτή Εκπαίδευση υπόσχεται να μετατρέψει το ισχύον εγχειρίδιο σε μια απέραντη κοινωνία γνώσης που βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση δημιουργίας, χρήσης και βελτίωσης. Η Ανοικτή Εκπαίδευση υπόσχεται να προσφέρει στα παιδιά εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ατομικές τους ανάγκες..."


Διαβάστε όλο το άρθρο The open education revolution