Τα σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας απορρίπτουν τα Vista.Βρετανική εκπαιδευτική έκθεση αναφέρει ότι η αναβάθμιση σε windows vista και σε Office 2007, θα αυξήσει το κόστος και θα δημιουργήσει προβλήματα συμβατότητας λογισμικού, παρέχοντας μόνο μικρό όφελος.

Ο Βρετανικός οργανισμός επικοινωνιών και τεχνολογίας για την εκπαίδευση (Becta) δε συνιστά την αναβάθμιση των υπάρχων συστημάτων σε Vista καθώς τα οφέλη παραμένουν ασαφή.

Επιπλέον αναφέρει ότι τα σχολεία θα πρέπει να ενημερώσουν τους μαθητές, τους καθηγητές και τους γονείς για προϊόντα ανοικτά προς χρήση και να τους βοηθήσουν να εξοικειωθούν με τέτοιες εφαρμογές.


Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ.