The Note Taking Tool

The Note Taking Tool
Περιγραφή: Εφαρμογή η οποία διευκολύνει τους μαθητές να κρατούν σημειώσεις. Κάνει χρήση της κοινά αποδεκτής μεθόδου σημειώσεων Cornell.

Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο Downloads, να κατεβάσετε την έκδοση του λογισμικού που ταιριάζει με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και εν συνεχεία να το εγκαταστήσετε και να το εκτελέσετε τοπικά.

Άδεια: GNU/GPL
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (URL): http://sourceforge.net/projects/tntt/ 
Downloads: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=172144 
Forum - Mailing List: http://sourceforge.net/forum/?group_id=172144 
Λειτουργικά Συστήματα: Ανεξάρτητο λειτουργικού συστήματος
Γλώσσες Προγραμματισμού: Java
Διαθέσιμες Γλώσσες: Αγγλικά
Θεματική Ενότητα: Διάφορα, Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
0
Η αξιολόγησή σας: Καμμία