Unnamed Math Program (UMP)

Unnamed Math Program (UMP)
Περιγραφή: Είναι ένα εύχρηστο πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιεί από απλούς υπολογισμούς πράξεων ως και πιο σύνθετους υπολογισμούς συναρτήσεων. Επίσης δημιουργεί γραφικές παραστάσεις μέσω μιας εύκολης δεπαφής για το χρήστη.

Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο Downloads, να κατεβάσετε την έκδοση του λογισμικού που ταιριάζει με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και εν συνεχεία να το εγκαταστήσετε και να το εκτελέσετε τοπικά.

Άδεια: GNU/GPL
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (URL): http://home.swipnet.se/ump/ 
Downloads: http://home.swipnet.se/ump/download.html 
Απαιτήσεις Λογισμικού: GTK+
Forum - Mailing List: mattias_hultgren@tele2.se 
Αρχεία Βοήθειας: Ενσωματωμένα στο Πρόγραμμα
Οδηγοί Χρήσης / Εκπαίδευση: http://home.swipnet.se/ump/documentation 
Λειτουργικά Συστήματα: Linux
Γλώσσες Προγραμματισμού: C++
Διαθέσιμες Γλώσσες: Αγγλικά
Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια, Δευτεροβάθμια +
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά
0
Η αξιολόγησή σας: Καμμία