Bessie the Annihilator

Bessie the Annihilator
Περιγραφή: Εφαρμογή που επιτρέπει στους καθηγητές να εισάγουν θέματα εργασιών και βαθμολογίες σε μία βάση δεδομένων.

Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο Downloads, να κατεβάσετε την έκδοση του λογισμικού που ταιριάζει με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και εν συνεχεία να το εγκαταστήσετε και να το εκτελέσετε τοπικά.

Άδεια: GNU/GPL
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (URL): http://people.westminstercollege.edu/alumni/d-b1649/programming/php/bessie.html 
Downloads: http://people.westminstercollege.edu/alumni/d-b1649/programming/php/bessie.html 
Απαιτήσεις Λογισμικού: PHP 4.1+, MySQL
Forum - Mailing List: http://people.westminstercollege.edu/alumni/d-b1649/about/contact.html  http://people.westminstercollege.edu/alumni/d-b1649/programming/php/bessie_faq.html 
Αρχεία Βοήθειας: Δεν υπάρχουν
Λειτουργικά Συστήματα: Ανεξάρτητο λειτουργικού συστήματος
Γλώσσες Προγραμματισμού: PHP
Διαθέσιμες Γλώσσες: Αγγλικά
Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Δευτεροβάθμια +
Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
0
Η αξιολόγησή σας: Καμμία