Tab Completion Grade Book

Tab Completion Grade Book
Περιγραφή: Εφαρμογή καταχώρισης και παρακολούθησης βαθμολογίας των μαθητών. Μπορεί να υποστηρίξει διάφορα μαθήματα, να αποδώσει διαφορετική βαρύτητα στη βαθμολογία κάθε μαθήματος, να αποθηκεύσει δεδομένα XML κλπ.

Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο Downloads, να κατεβάσετε την έκδοση του λογισμικού που ταιριάζει με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και εν συνεχεία να το εγκαταστήσετε και να το εκτελέσετε τοπικά.

Άδεια: GNU/GPL
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (URL): http://tabgradebook.sourceforge.net/ 
Downloads: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=80279 
Απαιτήσεις Υλικού: ALSA Soundcard Matrix
Απαιτήσεις Λογισμικού: JRE 1.4 +
Forum - Mailing List: http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/tabgradebook-architects 
Αρχεία Βοήθειας: Ενσωματωμένα στο Πρόγραμμα
Λειτουργικά Συστήματα: Ανεξάρτητο λειτουργικού συστήματος
Γλώσσες Προγραμματισμού: Java
Διαθέσιμες Γλώσσες: Αγγλικά
Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
0
Η αξιολόγησή σας: Καμμία