Mendeleev Periodic Table

Mendeleev Periodic Table
Περιγραφή: Πρόγραμμα που εμφανίζει διάφορα δεδομένα των χημικών στοιχείων.

Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο Downloads, να κατεβάσετε την έκδοση του λογισμικού που ταιριάζει με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και εν συνεχεία να το εγκαταστήσετε και να το εκτελέσετε τοπικά.

Άδεια: GNU/GPL
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (URL): http://mpt.sourceforge.net/ 
Downloads: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=13941 
Forum - Mailing List: http://sourceforge.net/forum/?group_id=13941  astepane@gbrownc.on.ca 
Λειτουργικά Συστήματα: Windows
Γλώσσες Προγραμματισμού: C, C++
Διαθέσιμες Γλώσσες: Αγγλικά
Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια
Θεματική Ενότητα: Χημεία
0
Η αξιολόγησή σας: Καμμία