Score Reading Trainer

Score Reading Trainer
Περιγραφή: Το πρόγραμμα αυτό παράγει τυχαίες μουσικές παρτιτούρες με βάση παραμέτρους που εισάγει ο χρήστης. Τα πλήκτρα του πληκτρολογίου αντιστοιχούν σε νότες και ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κατάλληλο πλήκτρο με βάση τις νότες που βλέπει στις παρτιτούρες.

Προκειμένου να κάνετε χρήση μιας εφαρμογής πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο Downloads, να κατεβάσετε την έκδοση του λογισμικού που ταιριάζει με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και εν συνεχεία να το εγκαταστήσετε και να το εκτελέσετε τοπικά.

Άδεια: GNU/GPL
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (URL): http://scret.sourceforge.net/ 
Downloads: https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=97653&package_id=104484&release_id=222622 
Forum - Mailing List: http://sourceforge.net/forum/?group_id=97653  http://sourceforge.net/forum/forum.php?forum_id=338674 
Λειτουργικά Συστήματα: BSD, Linux
Γλώσσες Προγραμματισμού: C++
Διαθέσιμες Γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά
Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια
Θεματική Ενότητα: Μουσική
0
Η αξιολόγησή σας: Καμμία