Γλωσσάρι


serviceΑναζήτηση όρου

Ο όρος service χρησιμοποιείται για προγράμματα που εκτελούνται στο παρασκήνιο του συστήματος και ο χρήστης δεν έχει καμία άμεση επικοινωνία με αυτά.