Άρθρα

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή Ημερομηνία Δημοσίευσηςεικονίδιο ταξινόμησης
Open Source in Education: Bringing education back to schools Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη προσπάθεια από μεμονωμένα άτομα και οργανισμούς για τη χρήση ανοιχτού λογισμικού στα σχολεία. Το άρθρο αυτό... 30 Μαρ 2006 - 11:57πμ
Open Source as Appropriate Technology for Global Education Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται για ποιο λόγο το λογισμικό ανοιχτού κώδικα θα έπρεπε να είναι το καταλληλότερο και η πλέον προσιτή εναλλακτική λύση για την... 30 Μαρ 2006 - 2:19μμ
An Open-Source Proposal For Educational Web Site Development Σε αυτό το άρθρο αναλύεται η πρόταση για μια λύση μέσω ανοιχτού κώδικα και ανεξάρτητης πλατφόρμας βασισμένη στην οικογένεια XML (Extensible Markup Language),... 30 Μαρ 2006 - 2:21μμ
Open Source in Education Η προσπάθεια για να χρησιμοποιείται η τεχνολογία στα σχολεία, εμποδίζεται από ζητήματα οικονομικά, χρονικά, υποστήριξης και άλλα. Ο συντάκτης αυτού του άρθρου... 30 Μαρ 2006 - 3:33μμ
Building Eclectic Personal Learning Landscapes with Open Source Tools Υπάρχει μία αυξανόμενη τάση για την ανάπτυξη αρθρωμάτων στα εκπαιδευτικά συστήματα διαχείρισης καθώς και σε άλλες εφαρμογές τηλεκπαίδευσης. Η ανάπτυξη των... 31 Μαρ 2006 - 11:55πμ
Free and Open Source Software In Africa Παρά τις υψηλές προτεραιότητες, η Αφρική μπορεί να ερευνήσει πώς μπορεί να γίνει καλύτερη η χρήση των ευκαιριών που παρουσιάζονται με την εμφάνιση του ΕΛΛΑΚ,... 31 Μαρ 2006 - 12:32μμ
Open Source in Education: an overview Ο Ανοικτός Κώδικας δεν έχει να κάνει μόνο με προγραμματισμό, όπως και το Ίντερνετ δεν είναι μόνο μια δικτυακή υποδομή. Ο Ανοικτός Κώδικας αναπτύσσεται... 31 Μαρ 2006 - 2:16μμ
Free/Open Source Software Education Το Ελεύθερο/Ανοιχτού Κώδικα Λογισμικό (FOSS ? Free/Open Source Software) είναι ένα καινούριο φαινόμενο, το οποίο έχει τη δύναμη να δημιουργήσει επανάσταση στη... 31 Μαρ 2006 - 2:39μμ
Open Source Software for e-Learning: Lessons Learned Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στη χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού λογισμικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πρώτο μέρος του άρθρου... 31 Μαρ 2006 - 4:07μμ
Government sponsored open source software for school education Η «Blue File» βιβλιοθήκη λογισμικού δημιουργήθηκε από τέσσερα κέντρα που υποστηρίζουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Μεγάλη Βρετανία στις αρχές... 3 Απρ 2006 - 12:38μμ