Χρήση εφαρμογών google για την εκπαίδευση.

Οι εφαρμογές Google προσφέρει ένα τρόπο για τους σπουδαστές και τους καθηγητές να επικοινωνούν και να μοιράζονται ιδέες εύκολα.

Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να δημιουργήσει το δικό της διαδικτυακό περιβάλλον με την βοήθεια των εκπαιδευτικών εφαρμογών της google. Οι εφαρμογές που παρέχονται μπορούν να ταξινομηθούν στις εφαρμογές επικοινωνίας - σύνδεσης, συνεργασίας - δημοσίευσης και στις εφαρμογές διαχείρισης υπηρεσιών.

Τέτοιες εφαρμογές είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το δωμάτιο συζήτησης Chat, το ημερολόγιο, η προσωπικής σελίδας και ο επεξεργαστής κειμένου.

Διαβάστε τον οδηγό Guide: using Google Apps for Education.

Περισσότερα για της εφαρμογές μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα Google Apps Education Edition's.

Πηγή: Using Google mobile apps in schools.