Μία ενδιαφέρουσα εφαρμογή του "Μαθαίνω Παίζοντας": Play and Learn

Σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Τεχνολογιών Διαδικτύου και Πολυμέσων του ΕΑΙΤΥ στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του κ. Β. Νταλούκα, εκπαιδευτικού ΠΕ19, με τίτλο «Η Χρήση Παιχνιδιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (Εdutainment)», αναπτύχθηκε το module game.

Η εφαρμογή αυτή προσπαθεί να ερευνήσει κατά πόσο μέσα από τα παιχνίδια ένας μαθητής ή ένας ενήλικος μπορεί να αποκτήσει γνώσεις πιο ευχάριστα και πιο αποδοτικά.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί το open source πρόγραμμα moodle (www.moodle.org) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού όπου υπάρχουν διάφορα παιχνίδια (κρεμάλα, σταυρόλεξο, κρυπτόλεξο, εκατομμυριούχος, sudoku, φιδάκι), τα οποία αξιοποιούν με ευχάριστο τρόπο μία βάση ερωτήσεων.

Το Moodle είναι ένα δωρεάν σύστημα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικονικών (virtual) μαθημάτων. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στη διαπίστωση ότι ο άνθρωπος κατακτά τη γνώση όταν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η διαδικασία της μάθησης ενισχύεται όταν ο μαθητής δημιουργεί κάτι νέο πάνω σε αυτά τα οποία προηγουμένως έχει διδαχθεί. Παράλληλα, η δημιουργία του μαθητή μοιράζεται σε μια εικονική κοινότητα, όπου ευδοκιμεί η συνεργασία και η συλλογικότητα, τόσο μεταξύ μαθητών όσο και μεταξύ διδασκόντων.

Το module game στην έκδοση 1.4.4 περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια:
α) Σταυρόλεξο
β) Κρεμάλα
γ) Εκατομμυριούχος
δ) Sudoku
ε) Κρυπτόλεξο
στ) Φιδάκι

Η έκδοση 1.4.4 διατίθεται ελεύθερα με GPL άδεια από τον ιστότοπο http://bdaloukas.gr/moodle στο μάθημα "Πληροφορίες / Υλικό για το module game".

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ