Γιατί τα σχολεία θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό;

Το άρθρο αυτό επισημαίνει τα κοινωνικά οφέλη από την χρήση ελεύθερου λογισμικού στα σχολεία, ενώ δίνει μικρότερη σημασία στα φανερά και πολυσυζητημένα πλεονεκτήματα όπως αυτό της μείωσης του κόστους,.

"Το σχολείο πρέπει να διδάξει στους μαθητές τρόπους ζωής, που θα ωφελήσει την κοινωνία στο σύνολο της. Θα πρέπει να προωθήσουν τη χρήση του ελευθέρου λογισμικού όπως ακριβώς την προώθηση της ανακύκλωσης. Αν τα σχολεία διδάσκουν στους μαθητές το ελεύθερο λογισμικό, τότε οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ελεύθερο λογισμικό και πέρα από το σχολείο. Αυτό θα βοηθήσει την κοινωνία στο σύνολο της να ξεφύγει από την κυριαρχία των μεγάλων εταιρειών. Τέτοιες εταιρείες προσφέρουν δωρεάν δείγματα σε σχολεία για τον ίδιο λόγω που οι εταιρείες καπνού διανέμουν δωρεάν τσιγάρα: να εθιστούν τα παιδιά. ..."

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ.